Nova oferta laboral de la XCN: tècnic/a de suport en gestió i administració
Nova oferta laboral de la XCN: tècnic/a de suport en gestió i administració

Nova oferta laboral de la XCN: tècnic/a de suport en gestió i administració

Des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura obrim una oferta de feina per incorporar una persona menor de 30 anys durant 12 mesos a temps complet en contracte de pràctiques, a l’àrea de gestió i administració.

Data límit per rebre CVs: 14 de gener de 2024

Descarrega l’oferta de feina

Agraïm que feu difusió de l’oferta entre aquelles persones a qui creieu que els hi pot interessar.

És indispensable que la persona contractada compleixi els següents requisits:

 • Ser menor de 30 anys.
 • Estar registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la  condició de beneficiari.
 • Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
 • Estar en possessió d’un títol universitari, obtingut en els darrers 5 anys.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura.
 • No haver participat en la campanya del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2021 o 2022.

Totes aquelles persones que no compleixin aquests requisits, no podran optar a ser candidates per aquesta convocatòria.

El lloc de treball serà a Vic, amb opció parcial de teletreball.

Funcions

 • Participar en el desenvolupament de les línies de treball de la XCN.
 • Desenvolupar tasques administratives i comptables.
 • Desenvolupar tasques de gestió i organització interna: gestió de membres, tramitació administrativa de subvencions i ajuts, etc.
 • Desenvolupar tasques de gestió de dades (CRM) i implementació de programes de seguiment de projectes (ERP).
 • Col·laborar en l’organització de jornades, tallers o altres esdeveniments organitzats per la XCN.

Perfil

Es busca una persona amb formació universitària vinculada a temes administratius i/o de gestió d’entitats sense ànim de lucre interessada en contribuir al desenvolupament d’una entitat de referència a Catalunya en l’àmbit del tercer sector ambiental. Les principals tasques que desenvoluparà estan relacionades amb el suport en les tasques de gestió i administració d’una entitat sense ànim de lucre.

Requisits

 • Persona identificada amb la finalitat de la XCN.
 • Titulació de Grau en Administració/gestió/direcció d’Empreses, International Business Economics o similar.
 • Nivell d’usuari informàtic avançat (textos, BBDD, full de càlcul, etc.).
 • Coneixements avançats de comptabilitat i de programes de gestió de dades i seguiment de projectes (tipus CRM, ERP, etc.).

Es valorarà

 • Coneixements i/o experiència en la planificació i la gestió d’entitats no lucratives.
 • La implicació en voluntariat en projectes ambientals (indicar clarament en el CV).
 • Màster en gestió de sistemes amb ERP.
 • Capacitat de relació i empatia personal en el context de relació amb l’equip de treball i membres de la XCN.
 • Persona organitzada, amb capacitat per treballar de manera autònoma, i alhora capacitat de treball en xarxa.
 • Experiència en l’ús d’ERP i en tasques de comptabilitat.
 • Experiència en actualització de pàgines web, ús de xarxes socials i altres tasques vinculades a comunicació.

Condicions laborals

El contracte de pràctiques / contracte de formació per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis serà per 12 mesos, amb inici a gener/febrer 2024 i finalització a gener/febrer 2025.

El sou serà de 25.740€ com a sou brut anual.

Envieu el vostre currículum a laboral@xcn.cat, adjuntant, si voleu, una carta de presentació.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) no es compromet a mantenir cap correspondència ni contacte amb les persones que presentin el seu currículum, però us confirmarem per correu electrònic quan l’haguem rebut. Els currículum que rebem seran tractats amb estricta confidencialitat.

Aquesta oferta laboral està vinculada a les subvencions destinades a la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional (SOC-FOMENT PRÀCTIQUES), que compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu de la Unió Europea.

 

Twitter @XCNatura

Youtube XCN

Xarxa per a la Conservació de la Natura
Seu social
C/ Sagrada Família 7. 08500 – Vic

Delegació
C/ Providència 42. 08024 – Barcelona
Tel. 93 886 61 35 – info@xcn.cat