Oferta laboral a la XCN: tècnic/a de suport en gestió i administració
Oferta laboral a la XCN: tècnic/a de suport en gestió i administració

Oferta laboral a la XCN: tècnic/a de suport en gestió i administració

Des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura obrim una oferta de feina per incorporar una persona menor de 30 anys durant 12 mesos a temps complet en contracte de pràctiques, a l’àrea de gestió i administració.

Data límit per rebre CVs: 11 de març.

Descarrega l’oferta de feina

És indispensable que la persona contractada compleixi els següents requisits:

 • Ser menor de 30 anys i major de 16.
 • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Estar en possessió d’un títol, obtingut en els darrers 5 anys, universitari o de formació pro-fessional de grau mig o superior, o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.

Totes aquelles persones que no compleixin aquests requisits, no podran optar a ser candidates per aquesta convocatòria.

Funcions

 • Participar en el desenvolupament de les línies de treball de la XCN.
 • Desenvolupar tasques administratives i comptables.
 • Desenvolupar tasques de gestió i organització interna: gestió de membres, tramitació administrativa de subvencions i ajuts, etc.
 • Desenvolupar tasques de gestió de dades (CRM) i gestió de projectes (ERP).
 • Col·laborar en l’organització de jornades, tallers o altres esdeveniments organitzats per la XCN.

Perfil

Es busca una persona amb formació administrativa i/o de gestió d’entitats sense ànim de lucre interessada en contribuir al desenvolupament d’una entitat de referència a Catalunya en l’àmbit del tercer sector ambi-ental. Les principals tasques que desenvoluparà estan relacionades amb el suport en les tasques de gestiói administració d’una entitat sense ànim de lucre.

Requisits

 • Persona identificada amb la finalitat de la XCN.
 • Titulació de Grau en Administració d’Empreses o, si és inferior, experiència mínima demostrada en gestió administrativa.
 • Nivell d’usuari informàtic avançat (textos, BBDD, full de càlcul, etc.).
 • Coneixements bàsics de comptabilitat i de programes de gestió de dades i seguiment de projectes (tipus CRM, ERP, etc.).

Es valorarà

 • Es valorarà coneixements i/o experiència en la planificació i la gestió d’entitats no lucratives.
 • Es valorarà la implicació en voluntariat en projectes ambientals (indicar clarament en el CV).
 • Capacitat de relació i empatia personal en el context de relació amb l’equip de treball i membres de la XCN.
 • Persona organitzada, amb capacitat per treballar de manera autònoma, i alhora capacitat de treball en xarxa.
 • Experiència en l’ús d’ERP i en tasques de comptabilitat.
 • Experiència en actualització de pàgines web, ús de xarxes socials i altres tasques vinculades a comunicació.

Condicions laborals

El contracte de pràctiques / contracte de formació per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis serà per 12 mesos, ambinici a finals de març 2022 i finalització a finals de març 2023.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) no es compromet a mantenir cap correspondència ni contacte amb les persones que presentin el seu currículum, però us confirmarem per correu electrònic quan l’haguem rebut. Els currículum que rebem seran tractats amb estricta confidencialitat.

Envieu el vostre currículum a laboral@xcn.cat, adjuntant, si voleu, una carta de presentació.

Saber-ne més

 

Twitter @XCNatura

Youtube XCN

Xarxa per a la Conservació de la Natura
Seu social
C/ Sagrada Família 7. 08500 – Vic

Delegació
C/ Providència 42. 08024 – Barcelona
Tel. 93 886 61 35 – info@xcn.cat