Silvopastura en ecosistemes mediterranis a les Gavarres
Silvopastura en ecosistemes mediterranis a les Gavarres

Silvopastura en ecosistemes mediterranis a les Gavarres

Dijous 11 de maig. De 10 a 13h

Organitza: Consorci de les Gavarres.

Lloc: Can Vilallonga, Cassà de la Selva (Gironès)

El Massís de les Gavarres és un espai natural amb una extensió propera a les 30.000 ha, de les
quals el 97% és de propietat privada. L’espai està sotmès a un important estrès hídric agreujat pels efectes del canvi climàtic.

En aquest context des del Consorci de les Gavarres valoren la silvopastura com a eina de prevenció d’incendis i gestió de masses forestals amb interessants beneficis afegits respecte altres eines de gestió, especialment pel que fa a conservació de la biodiversitat i arrelament al territori. Per això, promouen el contacte entre persones propietàries i ramaderes, i es realitzen actuacions puntuals de suport per impulsar la silvopastura. Actualment dins l’ENP només queden 4 explotacions ramaderes en extensiu actives, que pasturen unes 100 ha. entre bosc i prats.


En aquest espai s’hi troba la finca pública de Can Vilallonga, de 240 ha, repartides entre prats de pastura i conreus, boscos de sureda amb pi pinyer i masses de pinastre i pinassa fruit de reforestacions. La finca està gestionada pel Consorci de les Gavarres (mitjançant un conveni de cessió des de l’any 2002).


Durant la visita veurem les nombroses activitats divulgatives, formatives i demostratives que hi duen a terme, compatibilitzant-les amb una gestió agrícola, silvícola i ramadera que integra un aprofitament sostenible dels recursos forestals, principalment el suro, amb la conservació de la biodiversitat i la prevenció d’incendis.

Inscriu-te a la sortida!

La sortida forma part del Cicle de sortides ENDINSEM-NOS AL TERRITORI, organitzat per la XCN, en la seva 2a edició.

A Catalunya tenim més d’un centenar d’entitats ambientals que treballen activament per a la conservació i/o restauració d’espais naturals. Tot i l’elevada aportació que fan les seves accions per revertir la crisi climàtica i ecològica en la que ens trobem, la seva tasca té poca visibilitat.

Així doncs, hem organitzat un cicle de 5 sortides de camp en que volem donar a conèixer els projectes que realitzen algunes d’aquestes entitats i quina contribució fan a la millora de la biodiversitat. A la vegada, volem que les sortides esdevinguin un espai on es puguin intercanviar coneixements entre els participants i les entitats implicades.

Les altres sortides del cicle de sortides, a les quals també podeu participar, són:

15 de juny – Espais naturals i sobrefreqüentació. Les Planes d’Hostoles (Garrotxa)

29 de juny – Papallones, estanys i prats de dall en una finca agroramadera. Pardines (Ripollès)

19 d’octubre – Boscos madurs i el seu potencial terapèutic. PN Collserola (Barcelonès)

CONSULTAR EL PROGRAMA DETALLAT DEL CICLE DE SORTIDES

 

Twitter @XCNatura

Youtube XCN

Xarxa per a la Conservació de la Natura
Seu social
C/ Sagrada Família 7. 08500 – Vic

Delegació
C/ Providència 42. 08024 – Barcelona
Tel. 93 886 61 35 – info@xcn.cat