Oberta la 4a edició del Premi “Natura i Societat” de la Fundació Privada Girbau
Oberta la 4a edició del Premi “Natura i Societat” de la Fundació Privada Girbau

Oberta la 4a edició del Premi “Natura i Societat” de la Fundació Privada Girbau

La Fundació Privada GIRBAU convoca la quarta edició del Premi “Natura i Societat”. El Premi té per objectiu reconèixer accions locals i ciutadanes que siguin transformadores i incideixin directament en la protecció el medi ambient, tot donant resposta a les causes del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, afavorint el desenvolupament local sostenible. Ara, més que mai, és necessari impulsar accions transformadores en favor de la natura.

El Premi va néixer el 2017 amb caràcter bianual. S’emmarca en la voluntat de la Fundació Privada Girbau de donar suport a aquelles entitats que treballen per a la protecció i millora del nostre patrimoni natural, des del compromís i la responsabilitat. I amb la convicció ferma que la millor manera de fer-ho és fomentant la participació de la societat, i la transmissió de valors de respecte i responsabilitat envers el medi ambient.

Aquest Premi és finançat per la Fundació Privada Girbau i administrat i gestionat per la XCN. 

El Premi, amb una dotació econòmica de fins a 12.000 €, comptarà amb un jurat format per 5 membres: 2 representants de la Fundació Privada Girbau, 1 representant del Grup de Naturalistes d’Osona – ICHN (guanyadora de la 3a edició del premi), 1 expert en conservació de la natura i 1 representant de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN).

Podran optar a aquest Premi entitats privades sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que tinguin entre les seves finalitats socials la conservació de la natura i que tinguin la seva seu social a Catalunya. El projecte s’haurà de realitzar dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Per a més informació sobre els criteris de selecció, compromisos de l’entitat beneficiària i com presentar-s’hi consulteu les BASES DEL PREMI i el formulari model de presentació de projectes.

La data límit per presentar les vostres propostes finalitza el 30 de juny de 2023.

Edicions anteriors

1a edició del premi

A la 1a edició del premi el projecte seleccionat va ser Volcat. Custòdia participativa activa: voluntariat i educació ambiental en finques en custòdia”, del Grup de Natura Freixe.

2a edició del premi

A la 2a edició del premi el projecte seleccionat va ser “Xarxa d’Observadors del riu Gaià” de l’Associació Mediambiental La Sínia. El projecte tenia l’objectiu d’establir i implementar una xarxa d’observadors organitzada com a grup de voluntariat ambiental, a fi de vincular la ciutadania en la conservació de la biodiversitat del riu Gaià. També es va donar un accèssit a ADEFFA pel projecte “Flueix”.

3a edició del premi

A la 3a edició del premi el projecte seleccionat va ser “Creació d’una reserva de rapinyaires nocturns a la Plana de Vic” del Grup de Naturalistes d’Osona – ICHN. El projecte tenia l’objectiu de crear la primera reserva mundial dedicada a la protecció, divulgació i estudi dels rapinyaires nocturns a Catalunya, actuant en una superfície de 1.500 ha.

A més, el jurat va decidir atorgar un accèssit al Col·lectiu Eixarcolant pel projecte “Creació d’un arborètum per la conservació i promoció del cultiu de varietats tradicionals de fruiters i altres llenyoses”. Per últim, el jurat va decidir atorgar un reconeixement a l’Associació Canvis en Cadena, una entitat nascuda a Vic que impulsa el projecte “Bicibus.cat”

 

Twitter @XCNatura

Youtube XCN

Xarxa per a la Conservació de la Natura
Seu social
C/ Sagrada Família 7. 08500 – Vic

Delegació
C/ Providència 42. 08024 – Barcelona
Tel. 93 886 61 35 – info@xcn.cat