Actualitat

La 2a edició del Premi “Natura i Societat” de la Fundació Privada Girbau reconeix el projecte “Xarxa d’Observadors del riu Gaià” de l’Associació Mediambiental La Sínia

Acte d’entrega de la 2a edició del Premi “Natura i Societat”

El passat 25 de maig es va celebrar a Vic l’acte d’entrega de la 2a edició del Premi “Natura i Societat” de la Fundació Privada Girbau, que va atorgar al projecte guanyador una dotació econòmica de 12.000 euros, un diploma, i una escultura del ceramista Pep Madrenas.

Durant l’acte d’entrega, es va donar a conèixer el projecte guanyador de l’Associació Mediambiental La Sínia. El projecte, que va ser seleccionat d’entre 51 projectes presentats, porta per títol “Xarxa d’Observadors del riu Gaià”, i té per objectiu establir i implementar una xarxa d’observadors organitzada com a grup de voluntariat ambiental, a fi de vincular la ciutadania en la conservació de la biodiversitat del riu Gaià.

Per assolir-ho, el projecte marcarà diverses línies d’observació, a partir de les quals crearà un grup d’observadors que seguiran uns criteris d’observació homogenis: detecció de la presència de visó americà (Neovison vison), detecció de la presència de salamandra (Salamandra salamandra), detecció d’espècies de fauna aquàtica exòtica (cranc americà, peixos, etc..) i recerca de punts d’aigua (hàbitats) per a amfibis. A tal efecte, es realitzaran formacions específiques, tant teòriques com pràctiques, guiades per especialistes.

L’Associació centralitzarà i gestionarà les dades trameses pels diferents grups d’observació i establirà ponts de transferència d’informació amb les administracions i organismes competents. A més es promouran trobades periòdiques amb les administracions per analitzar i avaluar les dades derivades de la xarxa d’observadors.

Durant l’acte es va entregar un accèssit al projecte “FLUEIX” de l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA). El projecte té per objectiu potenciar les bones pràctiques entre el col·lectiu ramader i restaurar finques en custòdia d’espais protegits a través del voluntariat de persones amb discapacitat o problemes d’aprenentatge procedent d’un centre educatiu d’alta complexitat, per tal de donar accés a activitats de natura a persones que no en tenen habitualment, afavorint el treball amb la natura i aportant estímuls positius. Concretament participaran en aquest projecte persones ateses per l’Associació Sant Tomàs – PARMO i l’escola La Sínia de Vic.

El jurat del premi
La deliberació del Premi va comptar amb 5 persones: Anna Girbau i Joaquim Clos, com a representants de la Fundació Privada Girbau; Eduard Furró del GOB Menorca, com a representant de la Xarxa per a la Conservació de la Natura; Enric Gràcia, com a expert en conservació de la biodiversitat; i Pere Josep Jiménez Mur, com a representant del Grup de Natura Freixe, guanyador de la 1a edició del premi.
Aquest darrer, va ser l’encarregat de cloure l’acte d’entrega del Premi, amb la conferència “30 anys d’aprenentatge: natura, territori i persones”.

El Premi “Natura i Societat” de la Fundació Privada Girbau
El Premi té per objectiu reconèixer iniciatives locals i ciutadanes en favor de la natura i la seva conservació. El Premi neix el 2016 amb caràcter bianual i s’emmarca en la voluntat de la Fundació Privada Girbau de donar suport a aquelles entitats que treballen per a la protecció i millora del nostre patrimoni natural, des del compromís i la responsabilitat; amb la convicció ferma que la millor manera de fer-ho és fomentant la participació de la societat, i la transmissió de valors de respecte i responsabilitat envers el medi ambient. La Xarxa per a la Conservació de la Natura ha realitzat la gestió tècnica del premi. Per a més informació consulteu les bases del premi.

Consultar NdP en PDF.