Què fem

Memòries anuals

Memòries anuals

A continuació trobareu les memòries anuals d’activitats i resultats de la XCN. A la primera part de cada memòria trobareu un repàs dels projectes i les activitats més destacades de l’any. La segona part està dedicada a la gestió interna de la XCN: membres, resultats econòmics i indicadors.

 

        Memòria 2021     

        Memòria 2020

Memòria 2019

Memoria 2018 

Memòria 2017

Memòria 2016

Memòria 2015