Incidència Política

Comunicats

La XCN reclama al govern de la Generalitat de Catalunya la creació de l’Agència de la Natura amb caràcter d’urgència

27/12/2023

La XCN insta al govern a actuar amb responsabilitat, i a donar compliment a la llei 7/2020,
de 2 de juliol, de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya, que va rebre un ampli
consens parlamentari, i que acumula més de 3 anys de retard
L’afectació del retard en la creació de l’Agència de la Natura té conseqüències nefastes en
el desenvolupament de les polítiques de conservació, i especialment en el desplegament
del Fons de Patrimoni Natural, que no s’està executant

La XCN insta al govern de la Generalitat a no reduir els cabals ecològics i aplicar altres mesures per pal·liar la sequera

15/12/2023

Els cabals ecològics són essencials i prioritaris per la biodiversitat dels rius i les conques, alhora que aporten múltiples serveis a la societat catalana. Demanem al govern que prioritzi altres mesures i no redueixi els cabals ecològics, evitant els danys irreparables que això podria comportar als ecosistemes fluvials.

Fons de Patrimoni Natural 2023: un salt endavant per la conservació de la biodiversitat?

29/03/2023

Després d’analitzar els pressupostos 2023 de la Generalitat de Catalunya, des de la XCN constatem que per segon any consecutiu s’incompleix la llei 7/2020, de 2 de juliol, de l’Agència de la Natura i els objectius marcats per la llei 16/2017, de l’1 d’agost, de canvi climàtic, tot comprometent les polítiques de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.

La XCN i EdC compareixen al Parlament per exigir al govern la destinació de la totalitat del Fons de Patrimoni Natural als objectius previstos a la llei de conservació, gestió i millora del patrimoni natural i la biodiversitat

21/11/2022

La situació de pèrdua de biodiversitat a Catalunya és molt greu, i són necessàries actuacions urgents per revertir-ho. Una part del Fons de Patrimoni Natural es desvia a finançar polítiques diferents a les de conservació, enlloc de destinar-se a accions i inversions clares i directes de millora de la biodiversitat, fet que incompleix la legislació.

Les entitats ambientals denunciem que el repartiment del Fons de Patrimoni Natural incompleix la normativa i exigim que es destini íntegrament a polítiques de millora de la biodiversitat

22/12/2021

Constatem que una part del FPN es desvia a finançar polítiques diferents a les de conservació i despeses de funcionament ordinari d’organismes existents de la Generalitat de Catalunya, que ja disposaven de pressupost abans de la creació del fons, enlloc de destinar-se a accions i inversions clares i directes de millora de la biodiversitat, fet que incompleix clarament la legislació i els objectius marcats.

La XCN insta al govern de la Generalitat de Catalunya a aplicar els pressupostos del 2023 amb responsabilitat ambiental, seguint les recomanacions de la COP15 de Biodiversitat

07/02/2023

Després dels acords mundials assolits a la COP15 de Biodiversitat a Montreal, per reduir la pèrdua de biodiversitat i restaurar els ecosistemes naturals abans de 2030, es fa molt difícil entendre propostes incorporades als pressupostos, com l’ampliació de l’Aeroport del Prat, el Quart Cinturó o el Hard Rock. La XCN insta al govern a prendre mesures valentes i a executar el pressupost 2023 amb responsabilitat ambiental, defensant i situant la natura en el centre de les polítiques socials i econòmiques.

Comunicat en favor de la creació d’un Departament que assumeixi les competències de transformació ecològica i acció climàtica

25/02/2021

La XCN, conservacio.cat i COAMB insten als partits polítics a que prioritzin la creació d’aquest departament durant les negociacions per formar un nou govern. Reclamen que només un departament transversal tindrà la capacitat per fer front a l’actual emergència ecològica i climàtica.