Actualitat

Fons de Patrimoni Natural 2023: un salt endavant per la conservació de la biodiversitat?

Després d’analitzar els pressupostos 2023 de la Generalitat de Catalunya, des de la XCN constatem que per segon any consecutiu s’incompleix la llei 7/2020, de 2 de juliol, de l’Agència de la Natura i els objectius marcats per la llei 16/2017, de l’1 d’agost, de canvi climàtic, tot comprometent les polítiques de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, cabdals per a aturar la degradació i la pèrdua de biodiversitat sense precedents que estem vivint, posant en risc la provisió de les funcions dels ecosistemes i dels seus serveis bàsics com la pol·linització, la fixació de carboni, l’esmorteïment d’inundacions, la purificació de l’aire i de l’aigua, la prevenció d’incendis forestals i, en definitiva, la pròpia salut i supervivència de les persones.

Del total de partides previstes per aquest 2023 ens preocupa especialment la partida de quasi 14 milions d’euros, pràcticament un 20% del Fons de Patrimoni Natural, gestionada des de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i de les quals no tenim garanties que vagin destinades a «l’objectiu d’impulsar actuacions relacionades amb la conservació, gestió, millora i valorització del patrimoni natural i la biodiversitat», tal i com està previst a l’article 6 de la Llei 7/2020, de 2 de juliol, de l’Agència de la Natura de Catalunya, ni que s’estiguin aplicant els «Criteris orientatius per al desenvolupament de polítiques en el marc del Fons del Patrimoni Natural» definits per el propi Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, entre ells, el de donar resposta a les línies d’actuació de l’Estratègia de Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya (ESNATURA).

Demandes al Govern de la Generalitat

Per tot això, demanem un cop més, tal i com vam fer a la compareixença al Parlament el passat 16 de novembre de 2022, accions específiques per part del Govern de la Generalitat:

1. La creació d’una Comissió científico-tècnica de seguiment, formada per organismes i entitats de referència i expertesa en l’àmbit de la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, que faci seguiment de les intervencions del Fons de Patrimoni Natural.

2. Establir accions de transparència i accessibilitat a la informació sobre tots els projectes desenvolupats amb el fons, tal i com està establert amb el Fons Climàtic. I un rendiment de comptes per part del Parlament, informant i fiscalitzant el procés de gestió d’aquest fons.

3. Destinar el fons a la posada en marxa immediata de la xarxa catalana de boscos gestionats a dinàmica natural i adoptar mesures per a determinar els boscos que s’han de considerar singulars, madurs i destinats a evolució natural, d’acord amb el mandat de la llei de l’Agència, que s’havia de complir abans del juliol de 2022.

4. Les actuacions que estan duent a terme les entitats ambientals, que custodien ja més de 40.000 hectàrees de finques d’alt valor ecològic arreu de Catalunya, són fonamentals per a la conservació i millora del patrimoni natural i la biodiversitat, si bé, considerem que el finançament provinent del fons destinat a recolzar-ne el seu funcionament no fa justícia a la seva important tasca de vocació sense afany de lucre i en benefici de la natura, els actors del territori, i la societat.

Fons Europeus

Els Fons Europeus, i especialment els fons Next Generation, en el marc del Pla de recuperació per a Europa, i el nou programa de Fons Europeus 2021-2027 (des d’on la Generalitat de Catalunya rebrà més de 1.500 milions d’euros de la Comissió Europea), esdevenen una oportunitat per impulsar la transició ecològica que defineix i exigeix la Unió Europea. La Comissió Europea determina que un 30% d’aquests recursos han d’anar a l’objectiu polític (OP) 2, per una Europa més verda. I un 4% a actuacions de biodiversitat i gestió hídrica.

D’aquesta manera, el Programa Operatiu del FEDER de Catalunya 2021-2027 estableix que un 15% (126 milions d’euros) dels fons es destinaran a promoure «Ecosistemes resilients», i liderat per el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i l’Agència Catalana de l’Aigua.

En el marc del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), es persegueix l’objectiu d’una Política Agrària Comuna (PAC) «més verda i més ambiciosa ambientalment», incorporant el canvi climàtic i la preservació del medi entre els seus 10 objectius. En aquest sentit, el repte 1 del FEADER especifica la importància de la «intensificació de l’esforç mediambiental, per tal d’incrementar la sostenibilitat a través de la mitigació del canvi climàtic, la reducció d’emissions de GEH, actuacions agroambientals, forestals, i la protecció de la biodiversitat, donant resposta als objectius europeus ambientals».

Aquests objectius que ens marca Europa cal que la Generalitat de Catalunya se’ls faci seus i els incorpori i integri en les seves polítiques per tal de desplegar projectes estratègics de país que permetin fer efectiva la transició ambiental necessària.

Estat de la Natura i urgència per actuar

L’emergència per frenar la degradació del patrimoni natural i la pèrdua creixent de la biodiversitat al territori català és cada vegada més urgent. Segons l’última actualització del Living Planet Index (LPI) per a Catalunya, realitzada el 2022 per l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, evidencia una greu tendència regressiva del patrimoni natural i de pèrdua de biodiversitat, alertant que les poblacions de fauna han tingut una davallada mitjana del 24% els darrers 20 anys.

Aquesta situació s’agreuja amb els efectes del canvi climàtic, arribant a una situació insostenible, i posant en risc la provisió de les funcions dels ecosistemes i dels seus serveis bàsics, com la pol·linització, la fixació de carboni, l’esmorteïment d’inundacions, la purificació de l’aire i de l’aigua, la prevenció d’incendis forestals i, en definitiva, la pròpia salut i supervivència de les persones.

Davant l’escenari actual, Catalunya té un gran repte per endavant en la reconstrucció d’una economia que avanci cap a la transició ecosocial, i els pressupostos aprovats per aquest 2023 han de permetre ara més que mai avançar en aquest sentit.

En la mateixa direcció van els compromisos pactats a la COP15 de Biodiversitat a Montreal, amb un acord mundial per protegir la biodiversitat del planeta que preveu un paquet de 23 mesures pensades per reduir la pèrdua de biodiversitat i restaurar els ecosistemes abans de 2030.

L’acord pres per 190 països, entre ells Espanya, que es comprometen a protegir un 30% dels ecosistemes terrestres, marins, costaners i oceànics, i a restaurar el 30% dels ecosistemes que ja estan degradats, ens interpel·la a Catalunya a prendre mesures valentes i a executar el pressupost 2023 amb responsabilitat ambiental, defensant i situant la natura en el centre de les polítiques socials i econòmiques.