Qui som

Com ens organitzem

Estructura de l’organització

Els estatuts de la XCN concreten l’estructura de l’organització i els diferents mecanismes de participació:

  • Assemblea general. És l’òrgan suprem de l’entitat. Integrada per tots els socis. Es reuneix, com a mínim, 1 cop a l’any. Entre d’altres, estableix els objectius i les línies generals d’actuació que permetin a l’entitat complir la seva finalitat, aprova els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i elegeix els membres de la Junta Directiva.
  • Junta Directiva. Té les funcions de regir, administrar i representar l’entitat.

L’organització també compta amb un equip tècnic, encarregat de dur a terme totes aquelles activitats que tenen com a objectiu complir la missió de l’entitat.