Com ens organitzem

Equip tècnic

Equip tècnic

Actualment l’equip tècnic de la XCN està format per:

Sandra Carrera

Directora

scarrera@xcn.cat

Montse Camps

Responsable d'Administració i Organització

mcamps@xcn.cat

Anna Subirana

Responsable de Comunicació i Participació

asubirana@xcn.cat

Anna Parisi

Tècnica de participació

aparisi@xcn.cat

Paula Puy

Tècnica de comunicació i participació

ppuy@xcn.cat

Mathias Brummer

Tècnic de projectes

mbrummer@xcn.cat

Anabel Cepas

Tècnica de projectes

acepas@xcn.cat

Ana Macho

Tècnica de projectes

amacho@xcn.cat

Nora Maristany

Tècnica de projectes

nmaristany@xcn.cat

Judit Piella

Tècnica de comunicació i participació

jpiella@xcn.cat

Anna Surroca

Suport en comunicació i voluntariat

asurroca@xcn.cat

Miquel Albareda

Suport en administració

malbareda@xcn.cat

Laura Gracia

Tècnica de projectes

lgracia@xcn.cat

Ana Iglesias

Tècnica de comunicació

aiglesias@xcn.cat

Natàlia Cuberos

Tècnica de projectes

ncuberos@xcn.cat