Transparència

Documentació 2021

Documentació 2021

Pressupost de la XCN pel 2021. Descarrega.

CONVENIS
  • Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Conveni específic d’utilització d’espais.

SUBVENCIONS

  • Comissió Europea. Subvenció del programa E+ pel projecte N°2018-1-FR01-KA204-047852 . “Setting up a Learning Platform for Farmers’ access to land” – 2018-2021. Descarrega
  • Comissió Europea. Subvenció del programa E+ pel projecte Nº 2019-1-ES01-KA204-065581 “Resilient farmlands: boosting conservation and ecosystem services of non – productive agricultural lands” 2019 – 2021. Descarrega
  • Comissió Europea. Subvenció del programa H2020 pel projecte “The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms. Ruralization” 2018 – 2023. Descarrega
  • Comissió Europea. Subvenció del programa LIFE pel projecte LIFE BIORGEST ” Innovative Forest Management Strategies to Enhance Biodiversity in Mediterranean Forests. Incentives Management Tools”. LIFE17 NAT/ES/000568. Descarrega . Cofinançament DTES al projecte – descarrega.
  • Comissió Europea. Subvenció del programa INTERREG – POCTEFA pel projecte CONECTFOR “Caracterització i preservació d’espais forestals d’alt valor ecològic”. Interreg POCTEFA EFA343/19. Descarrega
  • Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya. Resolució Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2020.
  • Generalitat de Catalunya. Resolució de subvenció a la Xarxa per a la Conservació de la Natura per a la promoció de la custòdia del territori i el voluntariat ambiental a Catalunya 2021.