Com ens organitzem

Junta directiva

La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’encarregada de vetllar que l’associació compleixi la seva missió. A tal efecte, es reuneix periòdicament.

Tal i com recullen els estatuts de l’entitat, les administracions públiques poden estar representades a la Junta Directiva amb un màxim del 49% del total dels càrrecs electes.

Actualment la junta està formada per:

Fundació Emys

Marc Vilahur

Presidència

Grup de Natura Freixe

Pere Josep Jiménez

Videpresidència

SEO BirdLife

Cristina Sanchez

Tresoreria

Llavors Orientals

Jordi Puig

Vocalia

GOB Menorca

Eduard Furró

Vocalia

GEPEC - EdC

Marc Torrents

Vocalia

Fundació Universitària Balmes - UVIC

Carme Casas

Vocalia

Fundació Vincles

Lluís Pagespetit

Vocalia

Fundació ENT

Ignasi Puig

Vocalia

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Jordi Camprodon

Vocalia

Submón

Manel Gazo

Vocalia

Consorci del Lluçanès

Consorci del Lluçanès

Tresoreria

Associació Trenca

Damià Sanchez

Junta directiva Vocalia

Associació Sèlvans

Silvia Gili

Vocalia

Associació Mediambiental La Sínia

Josep Muntadas

Junta directiva Vocalia

Associació Hàbitats

Xavier Martí

Junta directiva Vocalia