Com ens organitzem

Junta directiva

La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’encarregada de vetllar que l’associació compleixi la seva missió. A tal efecte, es reuneix periòdicament.

Tal i com recullen els estatuts de l’entitat, les administracions públiques poden estar representades a la Junta Directiva amb un màxim del 49% del total dels càrrecs electes.

Pots descarregar aquí un document amb la descripció de cada entitat i persona representant que conforma la junta de la XCN pel període 2023-2025.

Actualment la junta està formada per:

SEO BirdLife

Cristina Sánchez

Presidència

Associació Trenca

Damià Sánchez

Vicepresidència

Associació l'Aube

Pere Josep Jiménez

Tresoreria

Fundació Emys

Ander Achotegui

Secretaria

ADEFFA

Núria Valls

Vocalia

Associació CEN

Jesús Ortiz

Vocalia

Consorci de les Gavarres

Quim Gubau

Vocalia

Associació Hàbitats

Tomàs Padrosa

Vocalia

Associació Sèlvans

Yolanda Sánchez

Vocalia

CREAF

Anabel Sánchez

Vocalia

GEPEC - EdC

Xavi Jiménez

Vocalia

GOB Menorca

Eduard Furró

Vocalia

Submon

Alexandre Bartolí Villanova

Vocalia

Universitat de Girona

Josep Vila

Vocalia

Grup de Natura Freixe

Oriol Arola

Vocalia