Transparència

Documentació 2022

Documentació 2022

 • Auditoria de comptes anuals de la XCN pel 2022. Descarrega

CONVENIS

 • Conveni de col·laboració empresarial entre Omplim, Concep-t i la XCN. Descarrega
 • Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Conveni específic d’utilització d’espais.

SUBVENCIONS

 • Ajuntament de Barcelona. Subvenció pel projecte “Implicació ciutadana en el verd urbà: voluntariat ambiental a la ciutat”. Convocatòria de projectes per l’emergència climàtica de la ciutat de Barcelona 2020. Descarrega
 • Comissió Europea. Subvenció del programa E+ pel projecte Nº 2019-1-ES01-KA204-065581 “Resilient farmlands: boosting conservation and ecosystem services of non – productive agricultural lands” 2019 – 2021. Descarrega
 • Comissió Europea. Subvenció del programa H2020 pel projecte “The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms. Ruralization” 2018 – 2023. Descarrega
 • Comissió Europea. Subvenció del programa LIFE pel projecte LIFE BIORGEST ” Innovative Forest Management Strategies to Enhance Biodiversity in Mediterranean Forests. Incentives Management Tools”. LIFE17 NAT/ES/000568. Descarrega . Cofinançament DTES al projecte – Descarrega.
 • Comissió Europea. Subvenció del programa INTERREG – POCTEFA pel projecte CONECTFOR “Caracterització i preservació d’espais forestals d’alt valor ecològic”. Interreg POCTEFA EFA343/19. Descarrega
 • Comissió Europea. Ajut pel projecte projecte LIFE16 PRE DE 005 “Development of a European Private Land Conservation Network (ELCN)”. Descarrega el Grant Agreement i descarrega la fitxa Associated Beneficiary
 • Comissió Europea. Subvenció del programa LIFE pel projecte LIFE ENPLC “European Networks for Private Land Conservation” 2020 – 2024. LIFE19 PRE/NL/000003. Descarrega
 • Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya. Resolució Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2021. Descarrega
 • Generalitat de Catalunya. Resolució de subvenció a la Xarxa per a la Conservació de la Natura per a la promoció de la custòdia del territori i el voluntariat ambiental a Catalunya 2022. Descarrega

CONTRACTES

 • Comissió Europea. Contracte del programa LIFE pel projecte LIFE Terracescape 2018 – 2022. 16CCA/GR/000050. Descarrega
 • Comissió Europea. Contracte del programa LIFE pel projecte LIFExAquila 2019- 2024. LIFE18 NAT/PT/000866. Descarrega
 • Generalitat de Catalunya. Resolució d’adjudicació de contracte menor organització activitats PATT 2022. Resolució ACC/567/2022