Qui som

Missió i visió

Qui som?

El febrer del 2019, es van fusionar la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) i la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). Fruït de la fusió, la XCT va canviar de nom a Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN).

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) és una entitat sense ànim de lucre de 2n nivell declarada d’utilitat pública. Està formada per associacions, fundacions, administracions públiques, empreses, universitats i centres de recerca.

Missió

La missió de la XCN és promoure la conservació de la natura mitjançant la implicació social, principalment a través de les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental, a qui la XCN dóna suport i amb qui treballa de forma col·laborativa, i establint aliances per fer compatibles les activitats humanes amb la sostenibilitat dels ecosistemes.

Visió

La XCN vol esdevenir una xarxa àmplia, influent, estructurada i consolidada on les entitats ambientals i els diversos col·lectius vinculats veuen amplificada i reforçada la seva capacitat d’actuació per tendir cap una Catalunya justa, socialment i ambientalment, on el benestar social i la conservació de la natura siguin valors centrals.

Assistents a l’Assemblea extraordinària XCT – XVAC 2019, on es va aprovar la fusió d’ambdues entitats.

Finalitats

Tal i com es defineix als estatuts de l’entitat, la XCN té les següents finalitats:

 1. Impulsar i fomentar l’ús de la custòdia del territori i la conservació privada com a estratègies de conservació de la natura.
 2. Impulsar i fomentar el voluntariat ambiental i la participació ciutadana.
 3. Promoure la millora i el desenvolupament del marc legal, fiscal, econòmic i social per al desenvolupament i enfortiment dels membres de l’associació i les seves activitats.
 4. Promoure mecanismes de finançament adequats a les necessitats dels membres de l’associació.
 5. Promoure les activitats, productes i serveis dels membres de l’associació.
 6. Promoure l’excel·lència de les organitzacions membres en la gestió, la qualitats dels seus serveis, la utilització de noves tecnologies, la transparència i la comunicació.
 7. Facilitar la formació i capacitació bàsica per a professionals i voluntaris de la conservació de la natura.
 8. Desenvolupar l’ús de la custòdia del territori i voluntariat ambiental a través de projectes pilot dels membres de l’associació i de projectes de recerca aplicada per a la conservació.
 9. Establir i millorar els mecanismes actuals de relació de les entitats del tercer sector ambiental membres de l’associació amb el Govern de la Generalitat i la resta d’Administracions Públiques, així com esdevenir el seu interlocutor en els àmbits que els afecten com a sector.
 10. Fomentar la responsabilitat social de les empreses i establir relacions de cooperació amb el món privat mercantil i amb altres organitzacions de l’economia social i solidària.
 11. Promoure la col·laboració amb universitats, centres de recerca, mitjans de comunicació i altres entitats.
 12. Promoure la participació en xarxes de conservació de la natura a la Unió Europea i a nivell internacional.
 13. Incidir en el desenvolupament de polítiques públiques que tenen un impacte en la conservació de la natura i que puguin contribuir a la millora de les organitzacions del sector.
 14. Acompanyar i assessorar els membres de l’associació en la denúncia de situacions que generen greus conseqüències per a la natura.
 15. Desenvolupar activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional en l’àmbit de la custòdia del territori, la conservació privada de la natura i el voluntariat ambiental.
 16. Impulsar totes aquelles accions que contribueixin a l’assoliment de la missió de l’associació.

Fulletó informatiu de la XCN