Transparència

Documentació 2019

Documentació 2019


CONVENIS

 • Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc del pla de treball 2015 – 2020 DGPA-XCT per a la custòdia del territori a Catalunya. Descarrega
 • Lincoln Institute of Land Policy. Planning for African and Asian Participation in the ELCN/ILCN Global Congress. Descarrega
 • Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 2019. Conveni específic d’utilització d’espais. Descarrega

SUBVENCIONS

 • Comissió Europea. Subvenció del programa E+ pel projecte N°2018-1-FR01-KA204-047852 . “Setting up a Learning Platform for Farmers’ access to land” – 2018-2021. Descarrega
 • Comissió Europea. Subvenció del programa E+ pel projecte Nº 2019-1-ES01-KA204-065581 “Resilient farmlands: boosting conservation and ecosystem services of non – productive agricultural lands” 2019 – 2021. Descarrega
 • Comissió Europea. Subvenció del programa H2020 pel projecte “The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms. Ruralization” 2018 – 2023. Descarrega
 • Comissió Europea. Subvenció del programa LIFE pel projecte LIFE BIORGEST ” Innovative Forest Management Strategies to Enhance Biodiversity in Mediterranean Forests. Incentives Management Tools”. LIFE17 NAT/ES/000568. Descarrega . Cofinançament DTES al projecte – descarrega.
 • Comissió Europea. Subvenció del programa INTERREG – POCTEFA pel projecte CONECTFOR “Caracterització i preservació d’espais forestals d’alt valor ecològic”. Interreg POCTEFA EFA343/19. Descarrega
 • Comissió Europea. Subvenció pel projecte “Grupo Operativo RETA: Red de Espacios-Test Agroforestales”. Descarrega (pàg. 11)
 • Comissió Europea. Ajut pel projecte projecte LIFE16 PRE DE 005 “Development of a European Private Land Conservation Network (ELCN)”. Descarrega el Grant Agreement i descarrega la fitxa Associated Beneficiary
 • Fundació Bancària “la Caixa”. Subvenció pel projecte “Setmana Natura 2019, Ultra Clean Marathon i Canal Parlament per Entitats Ambientals (o3sac)”. Descarrega
 • Fundació Bancària “la Caixa”. Subvenció pel projecte “Setmana de la Natura 2020, Ultra Clean Marathon i Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya”. Descarrega
 • Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya. Resolució Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2019. Descarrega
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. “Promoció de l’autofinançament de les entitats del tercer sector ambiental”. Descarrega

CONTRACTE DE SERVEIS

 • Diputació de Barcelona. “Desenvolupament d’accions de promoció de la salut als espais naturals dels municipis de la província de Barcelona”. Expedient 2019/13148. Descarrega
 • Generalitat de Catalunya. Ajut del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) per a l’organització de “Jornades en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2019”. Descarrega