Agenda

Cicle Salut i Natura. Sessió 3. La integració de la natura i la salut en els plans territorials, urbanístics i sectorials

22/06/2021

22 de juny a les 11.30h

La tercera sessió del cicle se centrarà en la presentació de bones pràctiques i eines orientades a incorporar la perspectiva de la salut i la natura als instruments de planejament: programes, polítiques i plecs tècnics. Es posaran en valor iniciatives que contribueixin a garantir l’accés universal al verd urbà i a la natura i a fer-ne un ús en igualtat de condicions.

Els instruments de planejament i ordenació territorials són elements clau en la configuració de tota ciutat i, per tant, aspectes essencials a tenir en compte a l’hora de planificar una ciutat saludable. Per aquest motiu, és primordial la inclusió de criteris relatius a la salut, a la natura i al benestar de la ciutadania durant la seva elaboració.

Així mateix, és imprescindible garantir l’accés i l’ús universal i equitatiu del verd urbà i la natura per part de totes les persones, perspectiva que és imprescindible que incorporin el conjunt d’instruments d’ordenació urbanística, sectorial i, en general, qualsevol pla o programa que actuï sobre aquests elements.

Programa:

11:30h Benvinguda i presentació de la sessió

11:40h Healthy cities: ciutats saludables, del planejament a l’acció. Marta Rofin Serrà, Arquitecta urbanista Ajuntament de Vic. Coordinadora de la xarxa URBACT Healthy Cities

12:10h La política dels espais públics verds a Viena. Andreas Trisko, cap del departament de Desenvolupament i Planificació urbanística de Viena

12:35h Políticas y prácticas de planificación urbana por una ciudad verde y justa. Emilia Oscilowicz, Investigadora de Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability

13:00h Fi de la sessió

Descarrega’t el resum de les intervencions

Fes la teva inscripció