Agenda

Convenis i subvencions de custòdia fluvial. Jornada en línia

05/10/2020

La custòdia fluvial és l’estratègia que pretén implicar l’òrgan gestor del domini públic hidràulic amb els usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics dels ecosistemes aquàtics. Conservar i recuperar els ecosistemes aquàtics és una responsabilitat compartida amb la ciutadania i la societat civil i en aquest sentit la custòdia fluvial és l’instrument que permet aquesta connexió.

Per tal d’afavorir la custòdia fluvial l’ACA promou els convenis de custòdia del domini públic hidràulic amb els ens locals i les entitats vinculades al territori. A més, en el marc de la promoció de la custòdia fluvial, disposa d’una línia de subvencions per aquelles actuacions de recuperació d’ecosistemes fluvials (masses d’aigua, rius i zones humides) que disposin de convenis de custòdia.


En aquesta jornada s’explicarà amb major detall què són els convenis de custòdia fluvial i com funcionen. També es persentarà la nova convocatòria de subvencions per a la recuperació de riberes de rius i zones humides amb convenis de custòdia fluvial. Es donaran a conèixer breument 3 iniciatives ja existents i, per últim, es resoldran dubtes dels assistents sobre els convenis i les subvencions.

PROGRAMA

15.30 – 15.35h – Presentació de la jornada. Rellevància dels convenis
Jofre Rodrigo, coordinador de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)
15.35 – 15.45h – Convenis de custòdia fluvial. Com tramitar-los
Evelyn Garcia, tècnica especialista del Departament de Control i Qualitat de les Aigües de l’Agència Catalana de
l’Aigua

15.45 – 15.55h – Subvencions de custòdia fluvial. Bases i procediment
Antoni Munné, cap del Departament de Control i Qualitat de les Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua
15.55 – 16.30h – Exemples de convenis en marxa:

  • El riu Ter a la zona de la Pilastra. Ponç Feliu del Consorci del Ter
  • El riu Gaià. Hèctor Hernàndez de l’Ass. Mediambiental La Sínia
  • L’Estany de Sils. Albert Carné de Fundació Emys

16.30h – 17.00h – Torn de preguntes i comentaris

Jornada en línia a través de Zoom.


Cal inscripció prèvia a través del formulari en línia. Dies previs us enviarem l’enllaç per connectar-vos.


La jornada serà gravada i disponible al canal de Youtube de la XCN. Si no podeu assistir a la jornada, podeu enviar els vostres dubtes a asubirana@xcn.cat per a que siguin resposts durant la sessió.

Per a més informació consulta el programa en PDF.

Aquesta jornada és organitzada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat de Catalunya juntament amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN).