Agenda

Desembosc per canals a la Garrotxa en el marc del projecte Life BIORGEST

16/04/2021

#PATT2021

Divendres 16 d’abril de 2021

La XXXVIII edició de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera es presenten aquest any també en un format “en línia” degut a la situació sanitària. Aquesta primera jornada ens explicarà la tècnica de desembosc per canals en rodals on es pretén compatibilitzar la conservació de la biodiversitat i la producció de llenya. L’actuació s’ha dut a terme a la finca privada amb IOF anomenada Els Saiols i El Glascà, concretament en un bosc menut i dens d’alzina, que en el passat s’havia utilitzat per carboneig, i on el relleu i la limitació en els accessos ha provocat una manca de gestió. La integració de la biodiversitat en la tallada s’ha fet en base a l’IBP (Índex de Biodiversitat Potencial) i seguint els criteris definits al projecte LIFE BIORGEST.

PROGRAMA

9.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
9.35 h Marc general de l’actuació
Sr. Joan Montserrat Reig. Enginyer Tècnic Forestal. Àrea de Patrimoni Natural del P.N. de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
10.10 h Gestió forestal integradora de la biodiversitat en el marc del Life BIORGEST
Sra. Noemí Palero Moreno. Enginyera de Forests. Àrea de Foment a la Gestió Forestal Sostenible del CPF.
11.00 h Problemes i oportunitats del desembosc per canals en rodals amb accés limitat Sr. Joaquim Avellà Bonet. Enginyer de Forests. Enginyer de Forests
del CPF.
11.45 h Torn obert de preguntes i cloenda de la jornada

Per a més informació podeu contactar amb Margarita Rovira(A/e: consorci@forestal.cat)