Agenda

El potencial de la PAC per al relleu generacional a les zones rurals

30/11/2022

30 de novembre de 2022, a les 10h. En línia.

En el marc del projecte europeu RURALIZATION, s’han analitzat els factors que afavoreixen el desenvolupament i la revitalització de les àrees rurals d’Europa així com la identificació de bones pràctiques centrades a afavorir l’accés a la terra i noves oportunitats econòmiques i socials per a la joventut.

L´objectiu d´aquesta sessió és proposar i compartir propostes per a la millora dels plans estratègics nacionals de la PAC de cara a fomentar el relleu generacional a zones rurals i, en general, propiciar el suport a les noves generacions. Per això, es comptarà amb la participació d’organismes europeus, així com investigadors i altres experts nacionals i regionals que participaran en una taula rodona, enriquint el debat i la posada en comú d’idees.