Agenda

Eliminació de l’ailant com a metodologia per millorar la gestió forestal i/o agrícola

11/11/2023

L’ailant i altres arbres exòtics invasors perjudiquen els cultius i provoquen pèrdues econòmiques. L’objectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer aquesta problemàtica i mostrar d’una manera pràctica la metodologia per tal que els mateixos perjudicats disposin de les eines per fer-hi front. Aquesta metodologia ha estat perfeccionada per l’associació CEN durant els darrers deu anys i inclou diverses recomanacions per garantir-ne la màxima eficiència i efectivitat.

PROGRAMA (consultar el programa en PDF)

10.00 h Benvinguda i presentació de l’associació CEN
Jesús Ortiz. Doctor i president de l’associació CEN.
10.45 h Sessió pràctica d’eliminació d’ailant
Jesús Ortiz. Doctor i president de l’associació CEN.
Jose Luis Arauzo. Tècnic de l’associació CEN.

13.00 h Fi de la jornada

INSCRIPCIONS

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Associació CEN – Jesús Ortiz – Tel: 638 065 248 – A/e: info@assoc-cen.org

Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.