Agenda

Gestió naturalística i gestió de boscos mixtos per a l’adaptació al canvi climàtic

06/10/2021 - 15/10/2021

L’objectiu d’aquest curs és presentar diferents aproximacions silvícoles de referència per abordar el complex repte de la gestió i conservació de les muntanyes – i els béns i serveis que proveeixen -, en l’actual context de canvi climàtic i socioeconòmic. El contingut del curs es nodreix de l’experiència guanyada en la reflexió i implementació d’aquestes aproximacions a més de seixanta rodals demostratius a Catalunya en el marc de dos projectes LIFE (Mixforchange i Biorgest), i de la participació de diferents experts en l’aplicació d’aquestes aproximacions a Espanya i França.

Contacte: info@lifebiorgest.eu / 973 48 17 52