Agenda

II Congrés Català de Producció Agroalimentària Ecològica

19/05/2022

Aquest Congrés suposa la finalització del procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’acció per
al desenvolupament de la producció ecològica per al període 2023-27.

Els objectius del Congrés són:
· Generar un punt de trobada de les diferents persones i àmbits que intervenen en la producció agroalimentària ecològica a Catalunya.

· Compartir reflexions sobre temes d’actualitat en la producció ecològica a nivell europeu.

· Validar la diagnosi realitzada en el marc del procés participatiu.

· Conèixer, prioritzar i generar noves propostes d’actuació a incloure en el Pla d’acció.

· Elaborar les conclusions i declaració final.