Agenda

Informació i debat sobre el Pla Natura Barcelona 2021-2030

12/05/2021

S’explicarà la el diagnòstic, els àmbits de treball i el primer conjunt de propostes de Pla Natura Barcelona 2021-2030, elaborades pel Departament de Biodiversitat.

Es recolliran les propostes, opinions i suggeriments de les persones assistents.