Agenda

Jornada de debat. Sumar esforços per avançar en l’avaluació de l’impacte de la conservació a Catalunya. Com aconseguim un win-win?

30/09/2020

Programa detallat

Davant del repte de revertir la greu crisi ecològica que estem vivint, és més necessari que mai fer un seguiment exhaustiu de les tendències que experimenten espècies, hàbitats i processos ecològics a Catalunya, i de les pressions que aquestes reben i que comprometen la seva persistència i funcionament.

A més, per a assegurar que s’està duent a terme una gestió efectiva per a la conservació i redefinir-la quan sigui necessari, també cal recollir informació acurada i sistematitzada de les mesures de gestió que es duen a terme, i del resultat d’aquestes.

En aquest context, la col·laboració entre l’administració, les entitats de recerca i les entitats de custòdia del territori és clau per a aconseguir una acció coordinada a nivell de país que maximitzi l’impacte positiu dels esforços per a la conservació de la natura.

Durant la sessió es buscaran línies generals comunes que facilitin la col·laboració entre entitats de custòdia del territori, de recerca i administració per a l’obtenció i compartició de les dades i resultats d’avaluació de la conservació de la natura. Enfortir aquesta col·laboració consolidarà encara més la custòdia del territori com una eina essencial en la gestió de la natura i suposarà una optimització i coordinació dels esforços imprescindible per a afrontar i revertir la pèrdua de biodiversitat.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) presentarà dades sobre el seguiment i l’avaluació de les iniciatives de custòdia a Catalunya.

A continuació, des del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es donarà a conèixer l’estat de la qüestió del seguiment de la natura a Catalunya – punts forts, punts febles, reptes i dificultats.

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya farà un breu resum als principals resultats dels informes d’aplicació de les Directives Europees de conservació i com aquests resultats poden orientar en l’aplicació de mesures de gestió i seguiment. Seguidament, des de la Diputació de Barcelona es presentarà la situació actual i plantejament futur en l’avaluació de l’estat del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i possibles sinergies amb la custòdia del territori.

L’Associació Paisatges Vius, d’altra banda, presentarà les conclusions d’una taula de treball sobre els reptes i possibles solucions per a avançar en l’avaluació del resultat dels projectes de custòdia del territori. L’Associació Mediambiental la Sínia presentarà les conclusions d’una segona taula de debat entorn del paper que juguen la ciència ciutadana i el voluntariat ambiental en aquesta avaluació, i de les formes de col·laboració entre entitats de recerca i de gestió.

Finalment hi haurà un debat entre ponents, amb aportacions de les persones assistents, al voltant de qüestions com: Quins avantatges té l’avaluació i el seguiment en finques en custòdia? Què pot aportar cada actor perquè aquest seguiment i avaluació funcionin millor? Com es poden coordinar seguiments duts a terme des de l’administració o centres de recerca amb els de les entitats de custòdia? Com es podria millorar la compartició d’informació? Com podria l’administració donar suport a aquests seguiments?

La jornada és oberta a tota persona interessada en conèixer la tasca que es realitza des de diferents actors en el seguiment de la natura i l’avaluació de la conservació a Catalunya i/o a aportar la seva visió en les vies de col·laboració entre aquests actors per a millorar-la.

Aquesta jornada és organitzada per la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Per participar a la sessió és necessària la inscripció prèvia a través del formulari en línia.

Per a més informació consulteu el programa detallat de la jornada. També podeu contactar amb nosaltres a gbagaria@xcn.cat .