Agenda

La futura PAC: conceptes claus dels ajuts directes

4/11/2021

Jornada PATT 2021

La Política Agrària Comuna (PAC) ha estat durant molts anys la més important política comuna de la UE. El procés d’adaptació als canvis i les dinàmiques del sector agrari i el món rural han donat lloc a vàries reformes al llarg dels anys, consensuades pels estats membres de la UE. Justament ara estem davant una nova reforma de la PAC per al perídode 2021-2027, amb aplicació efectiva el 2023.

La PAC s’estructura en dos pilars: el d’ajuts directes i el de desenvolupament rural. En la jornada que s’emmarca en la Fira de Tots Sants de Vilaller, s’exposaran els aspectes claus dels ajuts directes.