Agenda

“Polítiques ambientals europees i la conservació de la natura a Catalunya”. Sessió de debat en línia

30/06/2020

L’actual Environmental Action Programme de la CE, en procés d’implementació, és el nou European Green Deal, el pla d’acció climàtica i ambiental més ambiciós i valent en la història de la Unió Europea. El seu objectiu és aconseguir que totes les polítiques desenvolupades per la UE i, per tant, les dels seus estats membres, incloguin una perspectiva ambiental i climàtica de forma transversal i assolir un escenari de neutralitat climàtica i d’emissions zero per l’any 2050.

Tot i ser un pla estratègic clarament ambiciós i enfocat en la bona direcció, són moltes les veus que denuncien la necessitat d’anar més enllà. I és que, per tal d’encaminar Europa cap a un escenari de transició ecosocial, les polítiques ambientals i climàtiques han de centrar-se no només en la transformació dels sectors econòmic, energètic, agrari i el teixit productiu, sinó també en la protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat

És per aquest motiu que ens preguntem: són suficients les polítiques ambientals europees? És el nou European Green Deal un marc suficient per complir amb els objectius globals de la lluita contra el canvi climàtic i l’Acord de París? Europa posa prou atenció en l’emergència ecològica, la protecció i la conservació del medi natural i la biodiversitat?

També cal preguntar-se com Catalunya ha abordat políticament aquesta problemàtica. Recentment, s’ha aprovat l’Agència Catalana de la Natura però cal preguntar-se quines mancances de fons tenim i quins reptes se’ns plantegen els pròxims anys per tal d’aturar la pèrdua de biodiversitat al nostre país.

PROGRAMA

El marc europeu com a referència de polítiques ambientals i de conservació. L’European Green Deal és un model a seguir?
Luís Gonzalez Reyes, Ecologistas en Acción

Catalunya mira a Europa? Segueix Catalunya les polítiques i directrius europees de conservació de la natura?
Josep Germain Otzet, Institució Catalana d’Història Natural

Cal inscripció prèvia a través del formulari en línia. Dies previs enviarem l’enllaç per connectar-se (a través de Zoom).

Per a més informació contacteu a info@xcn.cat – 938866135

Descarregar el programa en PDF.