Agenda

Presentació de l’estratègia per al relleu agrari a la Garrotxa i experiències territorials a Catalunya

Dilluns 14 de novembre de 2022

Durant la primera meitat de l’any 2022, diverses entitats que formen la Xarxa pel Relleu Agrari de Catalunya (Consorci de l’Alta Garrotxa, Associació Terra Franca, ARCA Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya, Associació Rurbans-Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, Neus Monllor i ADRINOC) han estat treballant per crear una proposta executiva per posar en marxa un Programa de suport al relleu agrari a la Garrotxa.


La primera part de la jornada té l’objectiu, en primer lloc, de presentar l’estudi “Exploració, identificació i articulació dels elements clau per a la innovació en l’estratègia pel relleu agrari a la Garrotxa” del Grup Operatiu de la Xarxa pel Relleu Agrari (XRA). En segon lloc, aquesta presentació ha de servir per ampliar el coneixement i fer difusió d’altres experiències territorials. En la segona part de la sessió es vol fer un taller dinàmic i participatiu per aconseguir fer evolucionar el Programa de suport al relleu agrari a la Garrotxa tot definint línies d’accions que afavoreixin el sector i, a la vegada, que puguin ser escalables a la resta del territori.

Programa

SESSIÓ MATINAL: Presentació de l’estratègia pel relleu agrari a la Garrotxa i experiències territorials a Catalunya

9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació

10.00 h Benvinguda
Sr. Santi Reixach. President d’ADRINOC, del Consell Comarcal de la Garrotxa i del Consorci de l’Alta Garrotxa.
Presentació
Sr. Jordi Terrades. Gerent d’ADRINOC.
Sra. Sara Sánchez. Tècnica del Consorci de l’Alta Garrotxa.

10.10 h Presentació de l’estudi del Grup Operatiu de la Xarxa pel Relleu Agrari (XRA) a la Garrotxa i accions futures de la XRA
Sr. Dirk Madriles. Membre de la XRA i membre de l’Associació Terra Franca.
Sra. Paula Hoyos. Consultora Agrosocial Neus Monllor.

10.40 h Dinamització de joves i Observatori El Planter
Sr. Josep Dadón. Responsable de Desenvolupament Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).

11.10 h Pausa

11.30 h Programa de transmissió de finques i relleu agrari al Pirineu
Sra. Maria Díaz de Quijano. Tècnica de l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya – Associació Rurbans.

12.00 h Taula rodona amb les següents experiències:

 • Projecte d’acompanyament a les autoritats locals en l’accés a la terra, relleu generacional i agroecologia. Projecte: Ruralization
  Sra. Nora Maristany. Tècnica de projectes de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN).
 • Pagament per serveis ecosistèmics en finques agrícoles i acords de custòdia agrària. Projecte: Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat)
  Sra. Ariadna Pomar. Cooperativa Arran de Terra.
 • El Pla d’Impuls de la Ramaderia Extensiva a l’Alta Garrotxa. Una proposta per revaloritzar els serveis ambientals de la ramaderia extensiva a l’espai
  Sra. Sara Sánchez. Tècnica del Consorci de l’Alta Garrotxa.
  Sra. Ona Alay. Tècnica de Pau Costa Foundation.
 • Espais Test Agraris. Projecte: PECT BCN Smart Rural
  Sra. Laura Megías. Tècnica d’ARCA (Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya).
 • Projecte de Promoció de la transició ecològica a la Vall d’en Bas
  Sr. Guillem Tendero. Cooperativa Arran de Terra.

13.30 h Cloenda de la jornada matinal

SESSIÓ DE TARDA: Taller per evolucionar les eines proposades resultat de les conclusions de
l’estratègia pel relleu agrari de la Garrotxa

15.00 h Presentació del taller de conclusions de l’estratègia i la sessió participativa
Sr. Jordi Terrades, gerent d’ADRINOC.
Sra. Sara Sánchez, tècnica del Consorci de l’Alta Garrotxa.

15.10 h Presentació de les conclusions de l’estudi del Grup Operatiu de la Xarxa pel Relleu Agrari a la Garrotxa i accions futures de la XRA. Introducció al taller
Sr. Dirk Madriles, membre de la XRA i membre de l’Associació Terra Franca.
Sra. Paula Hoyos, Consultora Agrosocial Neus Monllor.

15.30 h Taller per evolucionar el Programa de Relleu Agrari a la Garrotxa Dinamitzat per l’Associació Arran de Terra.

17.30 h Conclusions del taller
A càrrec dels membres de la Xarxa per al Relleu Agrari i dinamitzat per l’Associació Arran de Terra.

18.00 h Cloenda de la jornada

Per a més informació podeu contactar amb: ADRINOC – Tel.: 972 271 600 | A/e: amolas@adrinoc.cat