Agenda

Presentació de l’Informe Medi Ambient 2016-2019

25/11/2022

Jornada de presentació de l’Informe sobre l’estat del medi ambient 2016 – 2019. La informació ambiental és un element cabdal per tal que tots els ciutadans puguin exercir el dret de conèixer l’estat del seu entorn i puguin contribuir a la seva protecció, i també per facilitar la presa de decisions en el marc de les polítiques
ambientals i, en termes globals, de les polítiques públiques del país.

Amb aquest enfocament, l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) publiquen, de forma periòdica, informes sobre l’estat del medi ambient.
L’objectiu d’aquest acte, organitzat conjuntament pel DACC i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), és presentar públicament l’Informe complet sobre l’estat del medi ambient a Catalunya 2016– 2019, així com l’informe The European Environment. State and Outlook 2020 (SOER 2020).

L’acte comptarà amb la participació de 6 ponents que valoraran l’estat i les perspectives de futur dels seus àmbits d’expertesa i coneixement. També intervindrà un representant de l’Agència Europea del Medi Ambient per presentar l’informe The European Environment. State and Outlook 2020.

Més informació.