Agenda

Presentació de l’informe “Un litoral al límit”

09/09/2021

El dijous 9 de setembre el CADS presenta l’informe ‘Un litoral al límit’, amb recomanacions per a una gestió integrada de la costa catalana.