Agenda

Producció agrària, conservació de la natura i recol·lecció silvestre: eines des de la custòdia agrària

16/12/2022

Els espais agraris i els prats són dels hàbitats que han patit més pèrdua de biodiversitat en els darrers 20 anys.

Aquesta jornada, adreçada al sector agrícola i ramader, així com a les entitats que treballen amb recol·lecció silvestre, vol presentar eines i exemples concrets que permeten desenvolupar models de producció sostenibles ambientalment, insistint especialment en la recuperació dels espais intersticials. Aquestes zones (marges de pedra, tanques vegetals, franges arbrades o bosquines) poden ser fonts de biodiversitat que ajudin a millorar la productivitat de la finca, i també de recursos naturals per entitats que basin la seva feina en la recol·lecció silvestre.

Recuperar la gestió d’aquests espais implica canviar la nostra manera de relacionar-nos amb l’entorn i de cuidar el paisatge. És urgent avançar cap a models que permetin conciliar producció, conservació de la natura i aprofitaments silvestres.

Programa

10.30 h Benvinguda a la jornada

10.35 h Conciliar l’activitat agrària, la conservació dels valors naturals del paisatge i la recol·lecció silvestre
Sra. Natacha Filippi, Cooperativa Els Corremarges.

10.45 h La custòdia agrària a Catalunya: nocions introductòries
Sr. Guillem Bagaria Morató, Xarxa per ala Conservació de la Natura (XCN).

10.55 h La recol·lecció silvestre a Catalunya: potencial, normativa i criteris de sostenibilitat
Sra. Eva Moré Palos, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).

11.15 h Recol·lectar i conservar: presentació de la nova guia de bones pràctiques per a la recol·lecció sostenible en el mosaic agroforestal
Sr. Guillem Figueras Moreu, Cooperativa Els Corremarges.

11.45 h Resifarms: Eines per unes finques agràries productives, resilients i capaces de potenciar la biodiversitat
Sr. Ander Achotegui i Castells, Fundació Emys.

12.05 h Casos d’agricultura respectuosa amb la biodiversitat i el paisatge de mosaic

  • Oliverars de muntanya en custòdia a les Garrigues
    Sr. Xavier Sucarrats, Associació Trenca.
  • Vinyes i marges a la Vall del Corb
    Sr. Pau Moragas, Cooperativa l’Olivera.

12.35 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Per a més informació: Els Corremarges SCCL. A/e: cooperativa@elscorremarges.cat