Agenda

Reptes actuals per a un sòl saludable a les terres mediterrànies

25/11/2021

Jornada en línia, co-organitzada entre la XCN i Legambiente, en el marc del projecte LIFE “Soil4Life“.

Els sòls fèrtils i sans conformen un recurs finit, irreemplaçable i una herència ambiental no renovable. Qualsevol degradació representa una pèrdua important per les generacions presents i futures. Europa, en general, no està entomant els esforços necessaris per fer front el repte global de la pèrdua i degradació de sòls, i no està treballant per complir amb els objectius de l’Agenda de la UN 2030.

L’objectiu d’aquesta jornada en línia és analitzar la situació actual i les principals amenaces per la conservació dels sòls a Europa i, concretament, de la regió mediterrània. El debat girarà entorn el document de posicionament de la societat civil davant la degradació dels sòls europeus, publicat l’abril de 2021.

La sessió comptarà amb traducció simultània en anglès, català i castellà.