Agenda

Webinar – Donacions internacionals per a la conservació privada de la natura a la Unió Europea

25/01/2023

25/01/2023 – 15h a 16.30h.

Dimecres, 25 de gener a les 15h. Sessió en línia, en anglès, en el marc del projecte europeu LIFE ENPLC.

Fins a dia d’avui, la conservació de la natura està crònicament infrafinançada. Tot i que la disponibilitat de fons i incentius fiscals per a la conservació i restauració de la natura és una condició prèvia per afrontar amb èxit la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat, la complexitat actual més enllà de les fronteres dels països crea un entorn desincentivador per als donants que volen donar suport a la conservació de la natura a la Unió Europea. A la majoria dels estats membres de la UE, les donacions benèfiques per a la conservació de la natura són elegibles per a beneficis fiscals. Tanmateix, els mateixos beneficis són difícils d’obtenir per als ciutadans i les organitzacions de l’estranger, encara que resideixin a la UE.

Tot i que les donacions transfrontereres per a la restauració de la natura beneficiarien la societat en el seu conjunt i contribuirien a una Europa unificada, actualment no hi ha un “mercat intern” per a les donacions benèfiques a la UE. Simplificar i harmonitzar els sistemes fiscals dels estats membres de la UE pel que fa a les donacions benèfiques ajudaria, per tant, a combatre la doble crisi dels nostres temps: l’escalfament climàtic global i la pèrdua de biodiversitat. Necessitem diners privats per resoldre aquests dos problemes i deduccions fiscals transparents i equitatives a tota la UE per incentivar el sector privat.

Aquest seminari web “Donacions internacionals per a la conservació de la natura a la UE” mostrarà solucions pragmàtiques per incentivar les donacions entre diferents estats per a la conservació de la natura, sota les actuals condicions de la UE i de l’estranger, i es debatrà sobre el marc polític necessari per facilitar la fiscalitat efectiva entre països de la UE.