Agenda

2a sessió: Com financem l’accés a la terra? – Cicle de webinars de l’Access to Land Network

24/02/2021

La Access to Land Network organitza un cicle de webinars per donar a conèixer alguns dels resultats del projecte Setting up a Learning Platform on Access to Land for Agroecology.

El programa inclou la participació d’entitats d’arreu d’Europa que treballen per facilitar els processos d’incorporació al sector agrari des d’una perspectiva agroecològica. A través de diferents presentacions, casos d’estudi i debats, aprofundirem en temàtiques clau relacionades amb el foment de l’agroecologia i l’accés a la terra:

ASSESSING THE IMPACT OF AGROECOLOGICAL FARMS (27/1/2021)

Conèixer l’impacte social, econòmic i/o ambiental d’una explotació agrària és essencial per al foment de l’agroecologia. Per una banda, permet detectar punts dèbils i implementar mesures de millora al llarg del temps, amb l’objectiu últim de repercutir positivament a l’entorn local i més enllà. Per l’altra, pot resultar útil en termes comunicatius i de rendició de comptes, ja que permet explicar de manera tangible i objectiva la rellevància del projecte agrari en qüestió. Així, durant aquest webinar es presentaran diferents metodologies per mesurar, avaluar i comunicar l’impacte de les explotacions agràries.

CROWDFUNDING FOR ACCESS TO LAND (24/02/2021)

Thomas Kliemt-Rippel forma part de Kulturland Cooperative i és co-fundador de OpenCrowdInvest.org, un software lliure per al crowdfunding. Ell treballa en l’àmbit de la comunicació i ha coordinat campanyes de crowdfunding de gran magnitud, orientades a l’adquisició de terra i/o d’infraestructures agràries, amb un volum total d’aproximadament 1 M€. Luzernhof és un exemple d’èxit del que es coneix com a « community-supported agriculture », i a més es basa en un model innovador anomenat « share the harvest by order ». En total, Kulturland ha adquirit 22 explotacions agrícoles i les seves terres, mobilitzant uns 8 M€. Durant el webinar, coneixerem a fons aquesta eina, així com les campanyes que ha possibilitat i la idea i concepte darrera d’aquestes. També s’exposaran bones i males pràctiques a l’hora d’articular campanyes de crowdfunding i es repassaran aspectes essencials de l’estratègia comunicativa.

SETTING UP AN ACCESS TO LAND INITIATIVE (24/03/2021)

Aspectes tècnics, socials, administratius, fiscals i de tota mena que cal tenir en compte a l’hora d’embarcar-se en l’aventura d’iniciar un projecte de foment de l’accés a la terra per l’agroecologia.

THE PROCESS OF BUYING FARMLAND (28/04/2021)

Aspectes agronòmics i administratius que cal tenir en compte a l’hora de plantejar-se l’adquisició de sòl agrícola.

THE PROCESS OF BUYING FARM BUILDINGS (26/05/2021)

Aspectes tècnics i administratius que cal tenir en compte a l’hora de plantejar-se l’adquisició d’infraestructures pròpies d’una finca agrària, tals com corrals, obradors, magatzems o cellers.

MANAGING DONATIONS OF FARMS OR LAND (16/06/2021)

Aspectes que cal considerar com a ONG a l’hora d’acceptar i gestionar donacions de sòl agrícola o d’explotacions.

Els webinars es realitzaran en anglès i tindran lloc el quart dimecres de gener, març, abril, maig i juny de 15h a 17h.

Les inscripcions es poden realitzar a través d’aquest formulari; les persones inscrites rebran un enllaç per a connectar-se als webinars.