Incidència política

Incidència política

A causa de la crisi ecològica global, és essencial actuar de manera activa sobre les decisions polítiques que es prenen actualment. Aquestes poden condicionar la resiliència de la societat davant de la situació d’emergència en la que ens trobem i, per tant, és necessari establir una tasca d’incidència política, la qual passi per informar-se, organitzar-se i actuar per la transformació social i el bé comú seguint els 4 objectius següents:

→ Influir en les decisions i en la manera d’actuar de l’administració pública i altres actors.

→ Forçar la resolució de problemes concrets a través de les polítiques públiques.

→ Enfortir-nos i empoderar-nos com a ciutadans i ciutadanes.

→ Distribuir i equilibrar el poder en una societat.

ÀMBITS D’INCIDÈNCIA

Des de la XCN treballem de forma col·laborativa amb les entitats membres per definir un posicionament polític per la conservació del medi natural i la biodiversitat, en els següents àmbits d’actuació: forestal, agrari, energètic, fluvial i marí i litoral.

En aquests moments, hem treballat i publicat el document de posicionament d’àmbit forestal.