Recursos

Anàlisi de costos i procediments d’escriptura notarial, inscripció al Registre de la Propietat i liquidació d’impostos en els acords de custòdia del territori

Aquest informe pretén facilitar el càlcul aproximat dels costos, aranzels i impostos que afecten a la signatura d’acords de custòdia del territori, especialment quan es constitueixen en escriptura pública i s’inscriuen al registre de la propietat.

Juliol 2012

Arxius