Recursos

Anàlisi de la responsabilitat de les entitats de custòdia en els acords

El document fa una anàlisi introductòria amb l’objectiu de conèixer la principal normativa que afecta la responsabilitat de les entitats de custòdia, i planteja mesures preventives per reduir el risc de les seves actuacions.

Novembre 2013

Arxius