Recursos

Assessorament agrari i conservació de la biodiversitat

Programa de la jornada

Diverses entitats de custòdia del territori treballen en finques agràries, i una part d’elles assessora persones agricultores i ramaderes en la implementació i adaptació de pràctiques per afavorir la conservació de la natura. Una bona part d’aquestes pràctiques també aporta beneficis per a l’activitat agrícola: control de plagues, pol·linització, fertilitat del sòl, protecció front a fenòmens meteorològics extrems, etc.

Els plans de gestió per a la conservació de finques en custòdia també són una bona eina per a donar un assessorament més continuat al llarg del temps i planificar actuacions encaminades a assolir els objectius de conservació i a dinamitzar les finques.

L’objectiu de la jornada és donar a conèixer aquesta tasca de les entitats de custòdia, els beneficis que aporta a les persones gestores de finques agrícoles i/o ramaderes i reflexionar sobre els seus reptes i oportunitats.

26/10/2022