Recursos

Ciència ciutadana i natura: una oportunitat per fomentar la implicació ciutadana als Espais Naturals

03/05/2023

Per passar a l’acció per la natura, i actuar per la restauració o conservació dels nostres espais naturals, primer cal conèixer-la, entendre-la i estimar-la.

Les iniciatives de ciència ciutadana, en aquest sentit, són una molt bona eina per implicar la ciutadania en el coneixement de la natura, alhora que s’aporten dades molt valuoses a la comunitat científica, per poder, després, elaborar estudis i conèixer les tendències de les poblacions, així com les causes de declivi, i guiar-nos millor a l’hora de prendre decisions per la recuperació d’espècies i hàbitats, tant a les administracions, com a les entitats de custòdia del territori i voluntariat ambiental.

A través d’aquesta formació es pretén fomentar sinergies entre projectes de seguiment de la biodiversitat i plataformes de ciència ciutadana, i les entitats participants a les Taules de Voluntariat als Espais Naturals Protegits, oferint una visió àmplia de diferents plataformes on compartir les nostres observacions, i alguns exemples de projectes estructurats de seguiment de la biodiversitat.