Recursos

Com organitzar activitats RSC als Parcs Naturals?

Les activitats de Responsabilitat Social Corporativa ambiental representen una oportunitat per implicar, des de les empreses, als treballadors i treballadores en la conservació de la natura, i aproximar-les a les problemàtiques ambientals actuals, de la mà de les entitats ambientals.

Però, quan aquestes activitats tenen lloc en espais naturals protegits, quin ha de ser el paper de l’entitat de voluntariat, el Parc Natural i l’empresa?

En aquesta jornada en línia, coneixem què són les activitats de RSC, com implicar a les empreses en la preservació de la natura, i com fer-ho fomentant el treball en xarxa entre el personal gestor dels parcs naturals i les entitats ambientals.

28/10/2021