Recursos

Creació d’un model de planificació i gestió de finques agràries que permeti obtenir productes d’alt valor afegit compatibles amb la conservació i la millora del patrimoni natural

L’objectiu del document és establir un model de planificació i gestió de finques agràries que permeti obtenir productes d’alt valor afegit compatibles amb la conservació i la millora del patrimoni natural. Per tal d’assolir aquest objectiu s’ha previst la realització d’un proposta metodològica que s’ha dividit en diversos documents. Un amb una metodologia integrada de planificació de les finques des del punt de vista agrari, forestal i de custòdia del territori (gestió dels valor natural). Un altre amb una proposta, també, metodològica per al foment de la gestió de la comercialització de cadenes curtes de comercialització dels productes agroalimentaris sorgits de l’explotació i, en darrer, terme, dos documents propositius vinculats a la creació d’una xarxa d’assessor a nivell català que puguin implementar aquesta metodologia i una seguit de finques exemplars, per a cada tipus de tipologia agrària, que puguin aplicar aquesta metodologia de planificació i fer-la extensiva a d’altres finques de tipologies similars.

2017

Arxius