Recursos

El paper dels ajuntaments i els ens locals en la promoció del voluntariat ambiental

15/11/2022

La Llei de voluntariat 25/2015 estableix que les administracions públiques no poden acollir persones voluntàries per la realització de les seves tasques. Així doncs, quin és el paper dels ens locals en la promoció del voluntariat ambiental? Com podem fomentar la implicació ciutadana per la conservació de la natura des dels ajuntaments, i alhora complir amb les obligacions de la llei?

Durant aquesta jornada formativa coneixem les implicacions de la llei de voluntariat i la llei de foment de l’associacionisme, i com des dels ens locals podem establir col·laboracions amb les entitats ambientals del territori per fomentar el voluntariat ambiental. A més, coneixem l’exemple de l’Ajuntament de Mataró en la coordinació del voluntariat de la tortuga babaua i de l’Ajuntament de Querol per promoure el voluntariat a la conca del riu Gaià.