Recursos

Formació en la redacció de plans de gestió per a finques en custòdia

Els plans de gestió són documents de planificació de la conservació que recullen allò essencial per a gestionar un espai concret durant un període de temps definit, implementant una gestió adaptativa. Inclouen una breu descripció de l’espai i els elements d’interès, quins elements són objecte de conservació, quins són els factors que els influeixen, quins objectius concrets es volen aconseguir, quines actuacions són necessàries per a assolir aquests objectius, i com s’avaluarà si s’estan assolint.

Des de la XCN hem elaborat una plantilla de pla de gestió adaptada a la custòdia del territori, que ja s’ha començat a posar en pràctica en algunes finques en custòdia. En la primera formació d’aquest cicle, presentem aquesta plantilla i fem recomanacions per a la redacció i implementació de plans de gestió, amb la participació de dues entitats de custòdia.

9/10/2023