Recursos

Gestió sostenible i potenciació de la biodiversitat en finques forestals

Programa de la jornada

L’actual abandonament dels usos del bosc i la conseqüent manca de gestió està augmentant la massa forestal de Catalunya i canviant el paisatge del nostre país. Aquest fet està comportant problemes a nivell d’incendis forestals, però també una reducció de la biodiversitat en certes zones que abans gaudien d’un mosaic agroforestal mediterrani o d’un estat de conservació més favorable.

En aquesta sessió fem un repàs de les diferents estratègies que s’estan duent a terme per fer front a aquest nou paradigma, per tal de mantenir un aprofitament del bosc que estigui en equilibri amb densitats adequades, heterogeneïtat i connectivitat.

20/12/2022