Recursos

Guia de recomanacions per a la signatura d’acords amb la propietat de finques forestals per a realitzar actuacions de millora de la biodiversitat

Maig de 2023

Ets una persona propietària que vol conservar o millorar la biodiversitat forestal a la teva finca forestal de la mà d’una entitat ambiental? Ets una entitat ambiental i vols conservar o millorar la biodiversitat forestal en una finca privada? Ets una Administració local? Quin paper hi pots jugar?

La guia redactada pel projecte LIFE Biorgest enfoca, per primer cop, els instruments de custòdia per a la signatura d’acords amb la propietat als sistemes forestals. Després d’una introducció breu sobre la gestió forestal i els mecanismes contractuals per a la signatura d’acords, presenta aquells més utilitzats en finques privades i públiques.

Amb un caràcter eminentment pràctic, la guia descriu en profunditat els contractes de custòdia, els contractes de renúncia de drets de tala, els drets reals limitats i els convenis administratius com a eines per a la conservació i millora de la biodiversitat forestal. A tots ells s’acompanya l’instrument amb un exemple pràctic i un model de contracte a l’annex per facilitar-ne la redacció.