Recursos

Indicadors socioeconòmics i de conservació de la natura a Catalunya 2021

Març de 2023

Definició d’un sistema d’indicadors per tal d’avaluar l’estat i tendències de les entitats de conservació de la natura a Catalunya i les iniciatives de custòdia, tant en l’àmbit socioeconòmic com en la conservació. El sistema d’indicadors s’aplica a dues escales diferenciades: a escala d’entitat i a escala de finca.

Aquest informe mostra una fotografia de l’estat de les entitats de conservació de Catalunya durant el 2021. S’hi poden trobar dades com el percentatge d’entitat professionalitzades, el pressupost mitjà de les entitats, la bretxa de gènere, el nombre de persones voluntàries, l’impacte comunicatiu o el nombre d’iniciatives de custòdia amb pla de gestió, entre d’altres.

Arxius