Recursos

Jornada “Com puc dinamitzar i implementar la custòdia del territori al meu municipi?”

Els ens locals, com a administració més propera als ciutadans, poden tenir un rol important com a dinamitzadors i promotors de la conservació del patrimoni natural del vostre municipi a través de la custòdia del territori.

En aquest sentit, els ens i les entitats locals disposen de característiques apropiades per al desenvolupament de la custòdia municipal: el bon coneixement del territori, la proximitat a les persones – especialment en municipis petits – , la capacitat de gestió integral i la disponibilitat de competències en àmbits com el medi ambient, l’urbanisme i el paisatge.

22/11/2017

Arxius