Recursos

Jornada “El futur és ARA”

Jornada realitzada al CCCB de Barcelona, per reclamar actuació urgent per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i fer efectiva la conservació i restauració dels ecosistemes.

elfuturesara.cat

10/06/2023