Recursos

Jornada “Els cabals ambientals a Catalunya. Reptes, perspectives i exemples d’aplicació”

Des del 2018, i per primera vegada a Catalunya, es fixen cabals de manteniment d’obligat compliment pels aprofitaments existents.

En aquesta jornada s’aborda el tema dels cabals ambientals des de diferents perspectives, amb exemples de col·laboracions entre diferents actors. També s’efectua un debat sobre un tema tan controvertit com sensible.

29/11/2018

Arxius