Recursos

Jornada “Oportunitats de la custòdia urbana per a l’adaptació de les ciutats al canvi climàtic”

L’objectiu de la jornada és reflexionar sobre com els espais verds de les ciutats poden adaptar-se al canvi climàtic i el paper que pot tenir la custòdia del territori en aquesta adaptació.

Durant la jornada es va realitzar una dinàmica participativa per a identificar els reptes i les accions prioritàries per a la gestió de la infraestructura verda a la ciutat de Palma

26/04/2019 – Palma de Mallorca

Arxius