Recursos

Manual per ens locals per promoure l’accés a la terra

03/04/2023

El manual per ens locals, co-creat amb l’organitzaió Access to Land Network, dóna eines concretes, casos innovadors i inspiració per facilitar que els ens locals puguin actuar en la lluita contra el despoblament, en un format dinàmic i en línia.

Elaborat en el marc del projecte H2020 Ruralization.

Local authorities Making Farmland Work for the Public Good

Descarrega les infografies, en català, amb el paper dels diferents actors:

  • Propietaris/es i gestors/es de sòl públic. PNG.
  • Facilitador/a local. PNG.
  • Regulador/a de les polítiques lligades a l’ús del sòl. PNG.
  • Totes les infografies. PDF.

https://accesstoland.gitbook.io/makingfarmlandwork/